معماری

بایگانی برچسب: مقالات 2014

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:Disaster in Bangladesh and management with advanced information system+ ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Disaster in Bangladesh and management with advanced information system (چکیده) A B S T R A C T Purpose – This paper aims to document a case study of a disaster in Bangladesh and the role of an information management system for disaster management planning. Design/methodology/approach – The paper uses a methodology that considers perceptions or constructions – including the …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله:چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهد. (e-HRM)

   چکیده اگرچه بررسی های بیشماری نشان می دهد که ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی، زمانی قوی تر می باشد که تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت منابع انسانی در پیوند با استراتژی سازمانی می باشد، دانش تجربی در این زمینه که چگونه ملاحظات راهبردی تاثیری بر روی فرایندهای تصمیم گیری مرتبط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارند، محدود می …

ادامه نوشته »

مقاله:ابزار اصلی سیستم اطلاعات مدیریت برای فراهم کنندگان سلامت رفتاری+اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقالات مدیریت

  ابزار اصلی سیستم اطلاعات مدیریت برای فراهم کنندگان سلامت رفتار چکیده این یک مقاله بازنگرانه (پس نگرانه ) شخصی است که اثرارزیابی استراتژی سیستمهای اطلاعاتی را زمانی که به عنوان یک موضوع بعد از سال ۱۹۷۰ ظاهر شد و به سازمانهای طبیعی استراتژی سیستمهای اطلاعاتی واین که چطور آنها بوسیله اثرمتقابل و دو طرفه توسط تعداد زیادی عوامل در …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۳:Increasing process orientation with business process management: Critical practices’+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Increasing process orientation with business process management:Critical practices’ (چکیده) A B S T R A C T This paper studies the role of business process management in creating a higher business process orientation.The purpose is to analyze previously suggested practices to identify those that are critical at a certain business process orientation maturity level and those that are not. A …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۳:افزایش گرایش فرآیند با مدیریت فرآیند کسب و کار

دانلود مقالات مدیریت

  افزایش گرایش فرآیند با مدیریت فرآیند کسب و کار چکیده این مقاله نقش مدیریت فرآیند کسب و کار در افزایش گرایش فرآیند کسب و کار بالاتر را مطالعه می کند . هدف ، تحلیل شیوه های پیشنهاد شده قبلی است که آنهایی را که در درجه بلوغ گرایش فرآیند کسب و کار معین بحرانی اند و آنهایی را که …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:Exploring the Relationship between Ethical Sales Behavior,Relationship Quality, and Customer Loyalty

دانلود مقالات مدیریت

Exploring the Relationship between Ethical Sales Behavior,Relationship Quality, and Customer Loyalty (چکیده) A B S T R A C T In today’s heightened ethical awareness and increased competitive pressure, the implications of ethical behavior for financial institutions have become a vital determinant of customer loyalty. The purpose of this study is to develop a conceptual framework to investigate the relationship …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۴:Becoming an ambidextrous hotel: The role of customer orientation

دانلود مقالات مدیریت

Becoming an ambidextrous hotel: The role of customer orientation (چکیده) A B S T R A C T Because competitive pressure in the hotel industry continues to increase, hotels have to develop service innovation (i.e., exploration) and service improvement (i.e., exploitation) capacities to become ambidextrous for continually creating customer value. In this study, a theory of the effect of customer …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۰۸:Internet-induced marketing techniques: Critical factors in viral marketing campaigns

دانلود مقالات مدیریت

Internet-induced marketing techniques: Critical factors in viral marketing campaigns (چکیده) A B S T R A C T The rapid diffusion of the Internet and the emergence of various social constructs facilitated by Internet technologies are changing the drivers that define how marketing techniques are developed and refined. This paper identifies critical factors for viral marketing, an Internet-based ‘word-of-mouth’ marketing …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۴:Determinant of Customer Loyalty in Malaysian Takaful Industry

دانلود مقالات مدیریت

Determinant of Customer Loyalty in Malaysian Takaful Industry (چکیده) A B S T R A C T The Malaysian Takaful industry is considered a growing industry with significant progress and continues to play an important socioeconomic role within the economy. In the new global economy, service providers are competing to develop and retain customers through increased satisfaction and loyalty. To …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۴:From academic research to marketing practice: Exploring the marketing science value chain

دانلود مقالات مدیریت

From academic research to marketing practice: Exploring the marketing science value chain (چکیده) A B S T R A C T We aim to investigate the impact of marketing science articles and tools on the practice of marketing. This impact may be direct (e.g., an academic article may be adapted to solve a practical problem) or indirect (e.g., its contents …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس