معماری

بایگانی برچسب: مقالات انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۳:تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات

دانلود مقالات مدیریت

  تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات چکیده مدیریت ار تباط کارکنان ،روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلا ارزشمند با کارکنان مبنی بر فناوری اطلاعات تشکیل میدهد.اگرچه این روند تازه تاسیس و رو به رشد است ولی با توجه به مدیریت …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۳:Human Resource Management Review+ ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Human Resource Management Review (چکیده) A B S T R A C T Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the early and still emerging state, there is little knowledge and agreement regarding ERM. Hence, the current paper …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت:بحران در بنگلادش و مدیریت آن با سیستم اطلاعاتی پیشرفته

دانلود مقالات مدیریت

  بحران در بنگلادش و مدیریت آن با سیستم اطلاعاتی پیشرفته چکیده هدف- این مقاله در نظر دارد تا یک مطالعه موردی از یک بحران در بنگلادش و همچنین نقش سیستم مدیریت اطلاعات را برای برنامه ریزی مدیریت بحران مورد ارزیابی قرار دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- این مقاله روشی را مورد استفاده قرار می دهد که در آن مشاهدات …

ادامه نوشته »

تعاملات مبتنی بر وب پشتیبان سیستم های اطلاعات + اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقالات مدیریت

  تعاملات مبتنی بر وب  پشتیبان سیستم های اطلاعات چکیده سازمان کاری، نوآوری تجاری و IT سیتم های اطلاعاتی بنگاه های اقتصادی را بهبود بخشیده است. سیستم های اطلاعاتی امروزه از خرده سیستم هایی که در بسترهای نرم افزاری IT با انجام اهداف تجاری گسترده و فرایندهای افزاینده ریسک دوگانه (۱) تناقض دیدگاه اهداف تجاری و (۲) ناهمگونی فرایندها هستند،کار …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۳:Increasing process orientation with business process management: Critical practices’+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Increasing process orientation with business process management:Critical practices’ (چکیده) A B S T R A C T This paper studies the role of business process management in creating a higher business process orientation.The purpose is to analyze previously suggested practices to identify those that are critical at a certain business process orientation maturity level and those that are not. A …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۳:افزایش گرایش فرآیند با مدیریت فرآیند کسب و کار

دانلود مقالات مدیریت

  افزایش گرایش فرآیند با مدیریت فرآیند کسب و کار چکیده این مقاله نقش مدیریت فرآیند کسب و کار در افزایش گرایش فرآیند کسب و کار بالاتر را مطالعه می کند . هدف ، تحلیل شیوه های پیشنهاد شده قبلی است که آنهایی را که در درجه بلوغ گرایش فرآیند کسب و کار معین بحرانی اند و آنهایی را که …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:Exploring the Relationship between Ethical Sales Behavior,Relationship Quality, and Customer Loyalty

دانلود مقالات مدیریت

Exploring the Relationship between Ethical Sales Behavior,Relationship Quality, and Customer Loyalty (چکیده) A B S T R A C T In today’s heightened ethical awareness and increased competitive pressure, the implications of ethical behavior for financial institutions have become a vital determinant of customer loyalty. The purpose of this study is to develop a conceptual framework to investigate the relationship …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۴:Becoming an ambidextrous hotel: The role of customer orientation

دانلود مقالات مدیریت

Becoming an ambidextrous hotel: The role of customer orientation (چکیده) A B S T R A C T Because competitive pressure in the hotel industry continues to increase, hotels have to develop service innovation (i.e., exploration) and service improvement (i.e., exploitation) capacities to become ambidextrous for continually creating customer value. In this study, a theory of the effect of customer …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۰۸:Internet-induced marketing techniques: Critical factors in viral marketing campaigns

دانلود مقالات مدیریت

Internet-induced marketing techniques: Critical factors in viral marketing campaigns (چکیده) A B S T R A C T The rapid diffusion of the Internet and the emergence of various social constructs facilitated by Internet technologies are changing the drivers that define how marketing techniques are developed and refined. This paper identifies critical factors for viral marketing, an Internet-based ‘word-of-mouth’ marketing …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:Revisit Intention of Consumer Electronics Retailers: Effects of Customers’ Emotion, Technology Orientation and WOM Influence

دانلود مقالات مدیریت

Revisit Intention of Consumer Electronics Retailers: Effects of Customers’ Emotion, Technology Orientation and WOM Influence (چکیده) A B S T R A C T This paper elucidates the relevance of emotions on consumer behavior and marketing management, particularly retail management. The purpose of this research is to investigate the factors effective on revisit intention of consumer electronics retailers. According to …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس