معماری

بایگانی برچسب: مقالات انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۱:Information Management System with the Application to Tourism Management in the Period of circular economy+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Information Management System with the Application to Tourism Management in the Period of circular economy (چکیده) A B S T R A C T During the Period of circular economy, information management is regarded as one of the top academic journals in IMS research, which has a long tradition: it started publication 30 years ago, in 1978. The analysis provides …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۲:طرحی ازاشتراک اطلاعات و مبا دله میانجی از طریق سیستم مدیریت بازاریابی کسب و کار ازدور

دانلود مقالات مدیریت

  طرحی ازاشتراک اطلاعات و مبا دله میانجی از طریق سیستم مدیریت بازاریابی کسب و کار ازدور چکیده اطلاعات مشترک نیاز دارد که میانسیستم اطلاعاتی مدیریت بازاریابی در سازمانهای کار از دور و سایر سیستمهای متصل دارای همبستگی چندگانه مانند: مشتری،محصول،منبع و شبکه ترکیب شوند.روش ضمانت بلادرنگ و دقیق فاصل اشتراک اطلاعات و مبادله برای سیستم موفق تعیین کننده است.دراین …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:Design of Data Sharing and Exchange Interface of Telecom Enterprise Marketing Management System+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Design of Data Sharing and Exchange Interface of Telecom Enterprise Marketing Management System (چکیده) A B S T R A C T Data interfaces need to be built between the marketing management information system in telecom companies and other multiple associated online systems such as “customer, product, resource and channel”. How to guarantee real-time and accurate interfaces of data sharing …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۳:مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲٫۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

دانلود مقالات مدیریت

  مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲٫۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز چکیده انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ایجاد می شود. بعضی از سازمان ها از امتیازات …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۳:Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations (چکیده) A B S T R A C T Organizations, of all types, live in an increasingly dynamic world. Much of this dynamism is generated by developments or innovations in technology, especially information and communication technology (ICT). Some organizations take advantage of this …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۳:مدیریت روابط کارکنان – درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات

دانلود مقالات مدیریت

  مدیریت روابط کارکنان – درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات چکیده مدیریت روابط کارکنان (ERM) ، روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلاً روابط ارزشمند با کارکنان بر مبنای فناوری اطلاعات تشکیل می دهد. اگرچه این روند تازه تأسیس و رو به رشد است ولی با توجه …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۳:Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology?+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology? (چکیده) A B S T R A C T Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the early and still emerging state, there is little knowledge and agreement …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment (چکیده) A B S T R A C T Project Management Information Systems (PMIS) should provide project managers with decision making support for planning, organizing and controlling projects. Most project managers are dissatisfied with the information produced by PMIS. Based on a survey among 101 …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۱:بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی

دانلود مقالات مدیریت

  بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی چکیده زمانی که فشارهای رقابتی افزایش می یابد ، مدیران تلاش می کنند تا هر میزانی از بهره وری افراد ، فرایندها و فناوری های اطلاعات جدید (IT) را درک کنند.این موضوع منجر به این سوال می شود که مدیران چگونه می توانند سیستم های اطلاعاتی را برای دستیابی به سطوح بالاتر …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۱:Expert Systems with Applications+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Expert Systems with Applications (چکیده) A B S T R A C T As competitive pressures increase, managers try to realize every bit of productivity from people, business processes and new information technologies (IT). This leads one to ask, how can managers configure information systems to achieve higher levels of performance from end users? In this regard, managers continually seek …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس