معماری

بایگانی بلاگ

بازخوانی مفاهیم معماری سنتی ایران در سازماندهی فضایی دانشگاه امام صادق(ع)

دانلود مقالات مدیریت

بازخوانی مفاهیم معماری سنتی ایران در سازماندهی فضایی دانشگاه امام صادق(ع)   چکیده معماری مدارس سنتی ایران با هویت و اصولی جامع انگاشته شدهاند و ساماندهی فضایی مدارس به گونهای است که به نیازهای کاربران هم به بهترین شکل پاسخگو بوده است . متاسفانه در معماری امروز هماهنگی بین بنا ومحیط وجود نداشته و مدارس از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس