معماری

بایگانی بلاگ

بازخوانی مفاهیم معماری سنتی ایران در سازماندهی فضایی دانشگاه امام صادق(ع)

دانلود مقالات مدیریت

بازخوانی مفاهیم معماری سنتی ایران در سازماندهی فضایی دانشگاه امام صادق(ع)   چکیده معماری مدارس سنتی ایران با هویت و اصولی جامع انگاشته شدهاند و ساماندهی فضایی مدارس به گونهای است که به نیازهای کاربران هم به بهترین شکل پاسخگو بوده است . متاسفانه در معماری امروز هماهنگی بین بنا ومحیط وجود نداشته و مدارس از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند …

ادامه نوشته »

پاورپوینت معماری اسلامی(سبک خراسانی) کریم پیرنیا

پاورپوینت معماری اسلامی(سبک خراسانی) کریم پیرنیا چکیده شیوه خراسانی در سده نخست هجری پدید آمد و تا سده چهارم ادامه یافت . دگوگونی های فرهنگی در این دوره بیشتر در خراسان رخ می داد . ۱ –  پس از اسلام با الگو گرفتن از باورهای اسلامی،ساختمانها مردم وارتر شدند گرچه در شیوه پارتی نیز مردم واری و پرهیز از بیهودگی …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس