معماری

بایگانی بلاگ

Expert Systems with Applications

دانلود مقالات مدیریت

Expert Systems with Applications (چکیده) A B S T R A C T As competitive pressures increase, managers try to realize every bit of productivity from people, business processes and new information technologies (IT). This leads one to ask, how can managers configure information systems to achieve higher levels of performance from end users? In this regard, managers continually seek …

ادامه نوشته »

تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات

دانلود مقالات مدیریت

  تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات چکیده مدیریت ار تباط کارکنان ،روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلا ارزشمند با کارکنان مبنی بر فناوری اطلاعات تشکیل میدهد.اگرچه این روند تازه تاسیس و رو به رشد است ولی با توجه به مدیریت …

ادامه نوشته »

Human Resource Management Review

دانلود مقالات مدیریت

Human Resource Management Review (چکیده) A B S T R A C T Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the early and still emerging state, there is little knowledge and agreement regarding ERM. Hence, the current paper …

ادامه نوشته »

بحران در بنگلادش و مدیریت آن با سیستم اطلاعاتی پیشرفته

دانلود مقالات مدیریت

  بحران در بنگلادش و مدیریت آن با سیستم اطلاعاتی پیشرفته چکیده هدف- این مقاله در نظر دارد تا یک مطالعه موردی از یک بحران در بنگلادش و همچنین نقش سیستم مدیریت اطلاعات را برای برنامه ریزی مدیریت بحران مورد ارزیابی قرار دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- این مقاله روشی را مورد استفاده قرار می دهد که در آن مشاهدات …

ادامه نوشته »

Disaster in Bangladesh and management with advanced information system

دانلود مقالات مدیریت

Disaster in Bangladesh and management with advanced information system (چکیده) A B S T R A C T Purpose – This paper aims to document a case study of a disaster in Bangladesh and the role of an information management system for disaster management planning. Design/methodology/approach – The paper uses a methodology that considers perceptions or constructions – including the …

ادامه نوشته »

بررسی رابطه بین رفتاراخلاقی فروش،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری

دانلود مقالات مدیریت

   چکیده در افزایش آگاهی اخلاقی امروز و افزایش فشار رقابتی ، پیامدهای رفتار اخلاقیبرای موسسات مالی تبدیل شده اند به عنصر تعیین کننده و حیاتی وفاداری مشتری . هدف از این مطالعه ،توسعه یک چارچوب مفهومی به منظور بررسی رابطه بین و فروش رفتار اخلاقی ، کیفیت ارتباط ،و وفاداری مشتری می باشد. مدل ارائه شده بر اساس داده …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله:چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهد. (e-HRM)

چکیده اگرچه بررسی های بیشماری نشان می دهد که ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی، زمانی قوی تر می باشد که تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت منابع انسانی در پیوند با استراتژی سازمانی می باشد، دانش تجربی در این زمینه که چگونه ملاحظات راهبردی تاثیری بر روی فرایندهای تصمیم گیری مرتبط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارند، محدود می باشد. …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس