معماری

بایگانی بلاگ

Information Management System with the Application to Tourism Management in the Period of circular economy

دانلود مقالات مدیریت

Information Management System with the Application to Tourism Management in the Period of circular economy (چکیده) A B S T R A C T During the Period of circular economy, information management is regarded as one of the top academic journals in IMS research, which has a long tradition: it started publication 30 years ago, in 1978. The analysis provides …

ادامه نوشته »

طرحی ازاشتراک اطلاعات و مبا دله میانجی از طریق سیستم مدیریت بازاریابی کسب و کار ازدور

دانلود مقالات مدیریت

  طرحی ازاشتراک اطلاعات و مبا دله میانجی از طریق سیستم مدیریت بازاریابی کسب و کار ازدور چکیده اطلاعات مشترک نیاز دارد که میانسیستم اطلاعاتی مدیریت بازاریابی در سازمانهای کار از دور و سایر سیستمهای متصل دارای همبستگی چندگانه مانند: مشتری،محصول،منبع و شبکه ترکیب شوند.روش ضمانت بلادرنگ و دقیق فاصل اشتراک اطلاعات و مبادله برای سیستم موفق تعیین کننده است.دراین …

ادامه نوشته »

Design of Data Sharing and Exchange Interface of Telecom Enterprise Marketing Management System

دانلود مقالات مدیریت

Design of Data Sharing and Exchange Interface of Telecom Enterprise Marketing Management System (چکیده) A B S T R A C T Data interfaces need to be built between the marketing management information system in telecom companies and other multiple associated online systems such as “customer, product, resource and channel”. How to guarantee real-time and accurate interfaces of data sharing …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۳:مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲٫۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

دانلود مقالات مدیریت

  مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲٫۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز چکیده انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ایجاد می شود. بعضی از سازمان ها از امتیازات …

ادامه نوشته »

Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations

دانلود مقالات مدیریت

Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations (چکیده) A B S T R A C T Organizations, of all types, live in an increasingly dynamic world. Much of this dynamism is generated by developments or innovations in technology, especially information and communication technology (ICT). Some organizations take advantage of this …

ادامه نوشته »

مدیریت روابط کارکنان – درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات

دانلود مقالات مدیریت

  مدیریت روابط کارکنان – درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات چکیده مدیریت روابط کارکنان (ERM) ، روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلاً روابط ارزشمند با کارکنان بر مبنای فناوری اطلاعات تشکیل می دهد. اگرچه این روند تازه تأسیس و رو به رشد است ولی با توجه …

ادامه نوشته »

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology?

دانلود مقالات مدیریت

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology? (چکیده) A B S T R A C T Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the early and still emerging state, there is little knowledge and agreement …

ادامه نوشته »

اثرات پروژه سیستم های اطلاعاتی مدیریت روی تصمیم گیری در محیط های چند پروژه ای

دانلود مقالات مدیریت

  اثرات پروژه سیستم های اطلاعاتی مدیریت روی تصمیم گیری در محیط های چند پروژه ای چکیده پروژه سیستم اطلاعاتی مدیریت ,باید پروژه مدیرانرا باپشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی ,سازماندهی و کنترل پروه ها ارائه می دهند.اغلب مدیران پروژه, بابت اطلاعاتی که توسط سیستم ایجاد می شود ناراضی هستند .براساس تحقیقات بین ۱۰۱ پروژه مدیران آن تعاملات بین ۶ …

ادامه نوشته »

The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment

دانلود مقالات مدیریت

The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment (چکیده) A B S T R A C T Project Management Information Systems (PMIS) should provide project managers with decision making support for planning, organizing and controlling projects. Most project managers are dissatisfied with the information produced by PMIS. Based on a survey among 101 …

ادامه نوشته »

بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی

دانلود مقالات مدیریت

  بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی چکیده زمانی که فشارهای رقابتی افزایش می یابد ، مدیران تلاش می کنند تا هر میزانی از بهره وری افراد ، فرایندها و فناوری های اطلاعات جدید (IT) را درک کنند.این موضوع منجر به این سوال می شود که مدیران چگونه می توانند سیستم های اطلاعاتی را برای دستیابی به سطوح بالاتر …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس