معماری

دانلود مقاله:چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهد. (e-HRM)

چکیده

اگرچه بررسی های بیشماری نشان می دهد که ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی، زمانی قوی تر می باشد
که تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت منابع انسانی در پیوند با استراتژی سازمانی می باشد، دانش تجربی
در این زمینه که چگونه ملاحظات راهبردی تاثیری بر روی فرایندهای تصمیم گیری مرتبط به مدیریت
منابع انسانی الکترونیک دارند، محدود می باشد. بنابراین هدف این بررسی این می باشد تا ۱) به مطالعه سه
بررسی موردی بپردازد که چگونه ملاحظات راهبردی، فرایند تصمیم گیری را در محدوده معرفی برنامه های
کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحت تاثیر قرار می دهد، ۲) پیشنهاداتی را برای تحقیقات آینده
ارائه دهد، و ۳) پیشنهاداتی را ارائه دهد که چگونه می توان ملاحظات راهبردی را به صورت بهتری در
فرایند تصمیم گیری مد نظر قرار داد. سه بررسی موردی گسترده در مورد شرکت هایی که به اجرای
مدیریت منابع انسانی الکترونیک می پردازند با استفاده از مدلی در مورد تدوین استراتژی مدیریت منابع
انسانی الکترونیک، انجام شد. بررسی های موردی نشان می دهد که زمانی که محرک های کسب و کار
خاصی، از فرایند تصمیم گیری جدا می شوند، نقش اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، ایجاد زیرساخت
هایی با تمرکز بر روی جلوگیری از نارضایتی ها می باشد. برای اینکه مدیریت منابع انسانی الکترونیک به
صورت راهبردی مورد استفاده قرار گیرد، کسب و کار و مدیریت منابع انسانی می بایست تنظیم گردند. بر
مبنای این یافته ها، ما پیشنهادات تحقیق را برای بخش های علمی که به بررسی این رشته نوظهور از ارتباط
متقابل بین استراتژی، مدیریت منابع انسانی و سیستم های فناوری اطلاعات می پردازند، ارائه می دهیم.
علاوه بر این پیشنهاداتی را برای کارشناسان منابع انسانی در مورد چگونگی بهینه سازی تطبیق بین کسب و
کار و مدیریت منابع انسانی ارائه می دهیم.

کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات، استراتژی
نویسنده:  René Schalk a,b,⁎, Volken Timmerman c, Sjoerd van den Heuvel a,c
منبع:  Volume 23, Issue 1, March 2013, Pages 84–۹۲
اصل مقاله انگلیسی: دارد – برای دانلود اینجا کلیک کنید
دسته بندی:  مقالات مدیریت 
تاریخ انتشار  ۲۰۱۳
تعداد صفحات:  ۲۸
قابلیت ویرایش:  دارد – فایل word
قیمت (تومان) :  ۹۰۰۰
Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

قالب وردپرس