معماری

ارزیابی اثر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت در مقاومت کارکنان در بخش مدیریت نیروگاه اصفهان در ایران

 

ارزیابی اثر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت در مقاومت کارکنان در بخش مدیریت نیروگاه اصفهان در ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر این است تا عوامل پایداری کارکنان و مدیران در پیاده سازی نقش های MIS (سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ) در شرکت مدیریت کارخانه نیرو اصفهان در ایران ارزیابی کند. سوالات تحقیق براساس اثر پیاده سازی MIS بر روی افراد ، گروه های اجتماعی و علت های مقاومت سازمانی مدیران و کارکنان است . با توجه به این موضوع ، در این تحقیق ، محققان بر آن بودند تا اثر پیاده سازی MIS بر روی علت های پایداری کارکنان مطالعه کنند بنابراین روش تحقیق توصیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی MIS باعث پایداری فردی در کارکنانمی شود ولی باعث ایجاد مقاومت گروه های اجتماعی و سازمانی نمی شود . اما به طور کلی نشان می دهد پیاده سازی MIS باعث ایجاد مقاومت کارکنان می شود. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که پیاده سازی MIS باعث ایجاد مقاومت فردی ، گروه های اجتماعی بر روی مدیران نمی شود ولی باعث ایجاد مقاومت سازمانی می شود و به طور کلی نتیجه گرفته می شود که پیاده سازی MIS باعث ایجاد مقاومت مدیران نمی شود .

کلمات کلیدی : Information Systems, Management Information System, Resistance
نویسنده:  Mohammad Hossein Moshref Javadi a, Mahboubeh Delshad Dastjerdia*
منبع:  Procedia Computer Science 3 (2011) 1296–۱۳۰۳
اصل مقاله انگلیسی: دارد – برای دانلود اینجا کلیک کنید
دسته بندی:  مقالات مدیریت
تاریخ انتشار  ۲۰۱۱
تعداد صفحات:  ۱۰
قابلیت ویرایش:  دارد – فایل word
قیمت (تومان) :  ۹۰۰۰
دانلود فایل با لینک مستقیم:  

 

Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

قالب وردپرس