معماری

مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:How do small firms possibly survive? A comparison study of marketing skills and logistics infrastructure of small and large wholesalers+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

How dosmallfirmspossiblysurvive?Acomparisonstudyofmarketing skills andlogisticsinfrastructureofsmallandlargewholesalers (چکیده) A B S T R A C T Most wholesalers are small family-owned firms that frequently lack marketing skills and an infrastructure capable of setting into practice state-of-the-art marketing distribution systems. They are much more consumed with daily activities and credit and collection functions than they are with developing marketing skills and logistics networks. The …

ادامه نوشته »

اتمام بازنگری فاز اول سرفصل‌های رشته مدیریت در کارشناسی ارشد

رئیس کارگروه رشته مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: بازنگری فاز اول سرفصل های رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد به اتمام رسیده و از مهر ماه سال تحصیلی آینده اجرایی می شود.   به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com لطف‌الله فروزنده در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری رشته مدیریت گفت: سرفصل‌های …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله: بررسی رابطه بین رفتاراخلاقی فروش،کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری

دانلود مقالات مدیریت

   چکیده در افزایش آگاهی اخلاقی امروز و افزایش فشار رقابتی ، پیامدهای رفتار اخلاقیبرای موسسات مالی تبدیل شده اند به عنصر تعیین کننده و حیاتی وفاداری مشتری . هدف از این مطالعه ،توسعه یک چارچوب مفهومی به منظور بررسی رابطه بین و فروش رفتار اخلاقی ، کیفیت ارتباط ،و وفاداری مشتری می باشد. مدل ارائه شده بر اساس داده …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله:چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهد. (e-HRM)

   چکیده اگرچه بررسی های بیشماری نشان می دهد که ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی، زمانی قوی تر می باشد که تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت منابع انسانی در پیوند با استراتژی سازمانی می باشد، دانش تجربی در این زمینه که چگونه ملاحظات راهبردی تاثیری بر روی فرایندهای تصمیم گیری مرتبط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارند، محدود می …

ادامه نوشته »

مقاله:ابزار اصلی سیستم اطلاعات مدیریت برای فراهم کنندگان سلامت رفتاری+اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقالات مدیریت

  ابزار اصلی سیستم اطلاعات مدیریت برای فراهم کنندگان سلامت رفتار چکیده این یک مقاله بازنگرانه (پس نگرانه ) شخصی است که اثرارزیابی استراتژی سیستمهای اطلاعاتی را زمانی که به عنوان یک موضوع بعد از سال ۱۹۷۰ ظاهر شد و به سازمانهای طبیعی استراتژی سیستمهای اطلاعاتی واین که چطور آنها بوسیله اثرمتقابل و دو طرفه توسط تعداد زیادی عوامل در …

ادامه نوشته »

تعاملات مبتنی بر وب پشتیبان سیستم های اطلاعات + اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقالات مدیریت

  تعاملات مبتنی بر وب  پشتیبان سیستم های اطلاعات چکیده سازمان کاری، نوآوری تجاری و IT سیتم های اطلاعاتی بنگاه های اقتصادی را بهبود بخشیده است. سیستم های اطلاعاتی امروزه از خرده سیستم هایی که در بسترهای نرم افزاری IT با انجام اهداف تجاری گسترده و فرایندهای افزاینده ریسک دوگانه (۱) تناقض دیدگاه اهداف تجاری و (۲) ناهمگونی فرایندها هستند،کار …

ادامه نوشته »

مقاله استراتژی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت + اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقالات مدیریت

  مقاله استراتژی سیستم های اطلاعاتی مدیریت چکیده این یک مقاله بازنگرانه (پس نگرانه ) شخصی است که اثرارزیابی استراتژی سیستمهای اطلاعاتی را زمانی که به عنوان یک موضوع بعد از سال ۱۹۷۰ ظاهر شد و به سازمانهای طبیعی استراتژی سیستمهای اطلاعاتی واین که چطور آنها بوسیله اثرمتقابل و دو طرفه توسط تعداد زیادی عوامل در هر دوره زمانی تحت …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۴:Becoming an ambidextrous hotel: The role of customer orientation

دانلود مقالات مدیریت

Becoming an ambidextrous hotel: The role of customer orientation (چکیده) A B S T R A C T Because competitive pressure in the hotel industry continues to increase, hotels have to develop service innovation (i.e., exploration) and service improvement (i.e., exploitation) capacities to become ambidextrous for continually creating customer value. In this study, a theory of the effect of customer …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۰۸:Internet-induced marketing techniques: Critical factors in viral marketing campaigns

دانلود مقالات مدیریت

Internet-induced marketing techniques: Critical factors in viral marketing campaigns (چکیده) A B S T R A C T The rapid diffusion of the Internet and the emergence of various social constructs facilitated by Internet technologies are changing the drivers that define how marketing techniques are developed and refined. This paper identifies critical factors for viral marketing, an Internet-based ‘word-of-mouth’ marketing …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:Revisit Intention of Consumer Electronics Retailers: Effects of Customers’ Emotion, Technology Orientation and WOM Influence

دانلود مقالات مدیریت

Revisit Intention of Consumer Electronics Retailers: Effects of Customers’ Emotion, Technology Orientation and WOM Influence (چکیده) A B S T R A C T This paper elucidates the relevance of emotions on consumer behavior and marketing management, particularly retail management. The purpose of this research is to investigate the factors effective on revisit intention of consumer electronics retailers. According to …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس