معماری

مقالات انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۱:Expert Systems with Applications+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Expert Systems with Applications (چکیده) A B S T R A C T As competitive pressures increase, managers try to realize every bit of productivity from people, business processes and new information technologies (IT). This leads one to ask, how can managers configure information systems to achieve higher levels of performance from end users? In this regard, managers continually seek …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۳:تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات

دانلود مقالات مدیریت

  تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات چکیده مدیریت ار تباط کارکنان ،روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلا ارزشمند با کارکنان مبنی بر فناوری اطلاعات تشکیل میدهد.اگرچه این روند تازه تاسیس و رو به رشد است ولی با توجه به مدیریت …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۳:Human Resource Management Review+ ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Human Resource Management Review (چکیده) A B S T R A C T Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the early and still emerging state, there is little knowledge and agreement regarding ERM. Hence, the current paper …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت:بحران در بنگلادش و مدیریت آن با سیستم اطلاعاتی پیشرفته

دانلود مقالات مدیریت

  بحران در بنگلادش و مدیریت آن با سیستم اطلاعاتی پیشرفته چکیده هدف- این مقاله در نظر دارد تا یک مطالعه موردی از یک بحران در بنگلادش و همچنین نقش سیستم مدیریت اطلاعات را برای برنامه ریزی مدیریت بحران مورد ارزیابی قرار دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- این مقاله روشی را مورد استفاده قرار می دهد که در آن مشاهدات …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:Disaster in Bangladesh and management with advanced information system+ ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Disaster in Bangladesh and management with advanced information system (چکیده) A B S T R A C T Purpose – This paper aims to document a case study of a disaster in Bangladesh and the role of an information management system for disaster management planning. Design/methodology/approach – The paper uses a methodology that considers perceptions or constructions – including the …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۲:به اشتراک گذاری اطلاعات و سیستم اعمال نفوذ کسب و کار در زنجیره تامین: تحقیقات تجربی از یک نرم افزار مبتنی بر وب

دانلود مقالات مدیریت

  به اشتراک گذاری اطلاعات و سیستم اعمال نفوذ کسب و کار در زنجیره تامین: تحقیقات تجربی از یک نرم افزار مبتنی بر وب چکیده برنامه های کاربردی زنجیره تامین مبتنی بر وب به ارائه قابلیت اشتراک گذاری اطلاعات برای افزایش توانایی های اطلاعاتی و مزایای کسب و کار سازمان های شرکت کننده وعده داده است .ما یک مطالعه تجربی …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۲:Information sharing and business systems leveraging in supply chains: An empirical investigation of one web-based application+ ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Information sharing and business systems leveraging in supply chains: An empirical investigation of one web-based application (چکیده) A B S T R A C T Web-based supply chain applications promise to provide information sharing capabilities that will enhance the participating organizations’ information capabilities and business benefits. We performed an empirical study of a sophisticated Web-based supply chain application to determine …

ادامه نوشته »

دانلود کامل کتاب رفتار مصرف کننده | ترجمه دکتر احمد روستا ، عطیه بطحایی

کتاب رفتار مصرف کننده | ترجمه دکتر احمد روستا ، عطیه بطحایی کتاب رفتار مصرف کننده نوشته دل هاوکینز ، راجر بست  |  ترجمه دکتر احمد روستا ، عطیه بطحایی برای دانشجویان مدیریت دانشگاه پیام نور به عنوان منبع درس رفتار مصرف کننده معرفی شده و با توجه به سخت در دسترس بودن این کتاب سایت (دانشگاه کمک) با صرف …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۰۶:Management Information System Resource Tool for Behavioral Health Providers

دانلود مقالات مدیریت

Management Information System Resource Tool for Behavioral Health Providers (چکیده) A B S T R A C T The Management Information System Resource Tool is intended to be a starting point for organizations that are researching software applications with the intent of purchasing a new system or upgrading an existing system. It is designed to provide a list of software …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۳:Increasing process orientation with business process management: Critical practices’+ترجمه

دانلود مقالات مدیریت

Increasing process orientation with business process management:Critical practices’ (چکیده) A B S T R A C T This paper studies the role of business process management in creating a higher business process orientation.The purpose is to analyze previously suggested practices to identify those that are critical at a certain business process orientation maturity level and those that are not. A …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس