معماری

آخرین اخبار پیام نور

لیست منابع تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را ببینید اینجا …

ادامه نوشته »

لیست منابع علوم سیاسی و تاریخ پیام نور کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی رشته علوم سیاسی و تاریخ سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را ببینید اینجا …

ادامه نوشته »

لیست منابع رشته علوم اجتماعی پیام نور کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی رشته علوم اجتماعی سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را ببینید اینجا کلیک کنید …

ادامه نوشته »

لیست منابع رشته جغرافیا پیام نور سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مقطع کارشناسی

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی جغرافیا سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را ببینید اینجا کلیک کنید   این …

ادامه نوشته »

لیست منابع رشته روانشناسی پیام نور کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی روانشناسی – مشاوره – علم اطلاعات و دانش شناسی سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک …

ادامه نوشته »

لیست منابع رشته علوم تربیتی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی رشته علوم تربیتی سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را ببینید اینجا کلیک کنید …

ادامه نوشته »

لیست منابع رشته زبان انگلیسی پیام نور کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی رشته زبان انگلیسی سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را ببینید اینجا کلیک کنید …

ادامه نوشته »

لیست منابع زبان و ادبیات کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی زبان ادبیات فارسی و زبان ادبیات عربی سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را …

ادامه نوشته »

لیست منابع مدیریت و گردشگری کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی مدیریت و گردشگری سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را ببینید اینجا کلیک کنید …

ادامه نوشته »

لیست منابع حسابداری و اقتصاد کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس کارشناسی حسابداری و اقتصاد سال تحصیلی 1400-1399 پیام نور   دانشجویان پیام نور باید دقت داشته باشند این لیست منابع و ارائه دروس فقط برای سال تحصیلی 1400-1399 می باشد و لیست منابع و ارائه دروس ترمهای قبل تر مورد تایید نمی باشند در صورتی که نمی توانید لینک منابع را ببینید اینجا کلیک کنید …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس