معماری

دانلود مقاله مدیریت ۲۰۱۱:ارزیابی اثر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت در مقاومت کارکنان در بخش مدیریت نیروگاه اصفهان در ایران

a

a

aaaa

ارزیابی اثر پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت در مقاومت کارکنان در بخش مدیریت نیروگاه اصفهان در ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر این است تا عوامل پایداری کارکنان و مدیران در پیاده سازی نقش های MIS (سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ) در شرکت مدیریت کارخانه نیرو اصفهان در ایران ارزیابی کند. سوالات تحقیق براساس اثر پیاده سازی MIS بر روی افراد ، گروه های اجتماعی و علت های مقاومت سازمانی مدیران و کارکنان است . با توجه به این موضوع ، در این تحقیق ، محققان بر آن بودند تا اثر پیاده سازی MIS بر روی علت های پایداری کارکنان مطالعه کنند بنابراین روش تحقیق توصیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی MIS باعث پایداری فردی در کارکنانمی شود ولی باعث ایجاد مقاومت گروه های اجتماعی و سازمانی نمی شود . اما به طور کلی نشان می دهد پیاده سازی MIS باعث ایجاد مقاومت کارکنان می شود. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که پیاده سازی MIS باعث ایجاد مقاومت فردی ، گروه های اجتماعی بر روی مدیران نمی شود ولی باعث ایجاد مقاومت سازمانی می شود و به طور کلی نتیجه گرفته می شود که پیاده سازی MIS باعث ایجاد مقاومت مدیران نمی شود .

[table id=1 /]
Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب وردپرس