معماری

زمان آغاز سال تحصیلی دانشگاه تهران

تقویم آموزشی دانشگاه تهران درنیم سال اول و دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد براساس تقویم اعلام شده کلاس درس دانشگاه تهران از ۲۱ شهریورماه آغاز می شود.

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com تقویم آموزشی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اعلام شد.

براساس تقویم منشر شده، ثبت نام دانشجویان در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از روز یکشنبه هفتم شهریورماه تا روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه ۹۴ انجام می شود.

براساس این گزارش شروع کلاس درس دانشگاه تهران در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از روز شنبه ۲۱ شهریورماه آغاز می شود.

حذف و اضافه از ۲۹ شهریورماه آغاز شده و تا یک مهرماه ۹۴ ادامه خواهد داشت. همچنین ۹ دی ماه کلاس ها در نیم سال اول سال تحصیلی به پایان رسیده و امتحانات از ۱۲ دری ماه آغاز شده و تا ۲۹ دری ماه ادامه خواهد داشت.

ثبت نام الکترنیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی براساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوط الزامی است عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شود.

حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع غیر تحصیلات تکمیلی است.

کنترل نهایی به منظور رفع اشکالات آموزشی برگ انتخاب درس نهایی و وضعیت دانشجو باید توسط کارکنان اداره آموزش پردیس/دانشکده مربوط بررسی شود.

مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم جامع آموزشگاه توسط اساتید ۱۰ روز پس از هر امتحان حداکثر تا ۱۰ بهمن ۹۴ است

 

 

+ شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۷ شهريور ۱۳۹۴)
+ پایان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۴ شهريور ۱۳۹۴)
+ شروع کلاس های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۲۱ شهريور ۱۳۹۴)
+ شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۲۹ شهريور ۱۳۹۴)
+ پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۱ مهر ۱۳۹۴)
+ شروع حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۳۰ آبان ۱۳۹۴)
+ پایان حذف و اضافه اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۲ آذر ۱۳۹۴)
+ شروع کنترل نهایی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۸ آذر ۱۳۹۴)
+ پایان کنترل نهایی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۰ آذر ۱۳۹۴)
+ شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۴ آذر ۱۳۹۴)
+ پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۲۵ آذر ۱۳۹۴)
+ پایان کلاس های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۹ دي ۱۳۹۴)
+ شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۲ دي ۱۳۹۴)
+ شروع ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۲۶ دي ۱۳۹۴)
+ پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۲۹ دي ۱۳۹۴)
+ پایان ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۳ بهمن ۱۳۹۴)
+ شروع کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۰ بهمن ۱۳۹۴)
+ شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۸ بهمن ۱۳۹۴)
+ پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۲۱ بهمن ۱۳۹۴)
+ شروع حذف و اضافه اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵)
+ پایان حذف و اضافه اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵)
+ شروع کنترل نهایی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵)
+ پابان کنترل نهایی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵)
+ شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵)
+ پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵)
+ پایان کلاس های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۱ خرداد ۱۳۹۵)
+ شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۱۶ خرداد ۱۳۹۵)
+ پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ (۰۲ تير ۱۳۹۵
Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب وردپرس