معماری

سازمان سنجش نتایج پذیرفته شدگان نیمه متمرکز کارشناسی سال ۹۴ را اعلام کرد

سازمان سنجش آموزش کشور اسامی نهایی پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز سال ۹۴ را اعلام کرد

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com سازمان سنجش آموزش کشور نتایج معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری کارشناسی سال ۹۴ را منتشر کرد
دواطلبان برای مشاهده نتایج خود می توانند با مراجعه به
سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نسبت به مشاهده کارنامه خود اقدام کنند

برای مشاهده نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز سال ۹۴ کلیک کنید

 

 

اطلاعيـه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص اعلام اسامـي‌ معرفـي‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي نيمه‌‌متمركز دوره‌هاي‌ روزانه و شبانه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان به‌ منظور شركت‌ در مراحل ‌مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش‌ گروههاي آزمايشي‌ علوم ‌رياضي ‌‌و فني، علوم ‌تجربي، علوم ‌انساني و هنر و همچنين آزمون ‌ عملي رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1394

 

ضمن آرزوي موفقيت‌‌ براي داوطلبان‌‌ گرامي‌، بدين‌‌وسيله‌ نظر معرفي‌‌شدگان‌ رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز را به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:

الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزينش‌ رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز، معرفي‌شدگان‌ هر يك‌ از كدرشته‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز تا چند برابر ظرفيت‌ در هر كد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ از بين‌ كليه داوطلباني‌ كه‌ كدرشته‌ يا رشته‌هاي‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند، استخراج‌ و اسامي‌ آنان‌ در هر رشته‌ درج‌ گرديده‌ است.
ب) نحوه گزينش معرفي‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت و ساير ضوابط رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز در دفترچه‌ شماره‌ 2 راهنماي‌ انتخاب رشته‌هاي تحصيلي درج‌ گرديده‌ است ‌و داوطلباني‌ كه‌ در هر يك‌ از كد رشته‌هاي‌ متمركز انتخابي‌ قبل‌ از كد رشته‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز پذيرفته‌شده‌‌اند، در رديف‌ واجدين‌ شرايط رشته‌هاي‌ نيمه‌متمركز قرار نگرفته‌‌اند.
ج) در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال۱۳۹۴، محدوديتي براي انتخاب رشته‌هاي نيمه‌متمركز، از نظر تعداد كد رشته وجود نداشته و داوطلبان مي‌توانستند در صورت تمايل، كد رشته‌هاي نيمه‌متمركز مورد نظر خود را كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند انتخاب نمايند. بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حد نصاب نمره علمي لازم، هر داوطلب در هر دوره از هر گروه آزمايشي(۱ و يا ۲ گروه آزمايشي)، حداكثر در ۲ كد رشته نيمه‌متمركز با توجه به اولويت‌هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه از سوي سازمان معرفي مي‌گردد.
د) معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز نيازي به انتخاب رشته مجدد ندارند. اين داوطلبان براساس اولويت بندي رشته‌هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش حواهند شد. فقط لازم است در مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش و يا آزمون عملي (مثل رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني) شركت نمايند.
و) داوطلبان پذيرفته‌شده رشته‌هاي متمركز آزمون سراسري سال ۹۴ توجه داشته‌ باشند، چنانچه‌ در رديف ‌معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت هر يك ‌از رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز قرار گرفته‌اند، در صورتيكه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ و يا رشته‌‌هاي‌ نيمه‌متمركز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو مي‌گردد و مي‌بايست در رشته قبولي نيمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند بديهي است  امكان بازگشت و ادامه تحصيل ايندسته از پذيرفته‌شدگان در رشته قبولي متمركز ميسر نمي‌باشد.
ه‍) طبق مصوبه كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت هر يك از كد رشته­ هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم‌ورزشي دوره‌هاي روزانه، شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در سايت سازمان اعلام شده است مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ (يكصدو پنجاه هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، همزمان با اعلام نتايج معرفي‌شدگان از تاريخ ۹۴/۷/۱۳ لغايت ۹۴/۷/۲۲، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند.لازم به توضيح است كليه داوطلباني كه در رشته تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي دوره‌هاي‌ روزانه‌، شبانه‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و يا رشته آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه‌ فرهنگيان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت قرار گرفته‌اند، فقط مي‌بايست يكبار هزينه مذكور را پرداخت نمايند.
 
تذكر مهم: داوطلبان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت رشته­ هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم‌ورزشي دوره‌هاي روزانه، شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در صورت عدم پرداخت هزينه آزمون عملي ، براي آنان كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. بديهي است نداشتن كارت ورود به جلسه آزمون عملي موجب‌ حذف‌ آنان‌ از آزمون عملي و گزينش نهايي خواهد شد.
ز) اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش و پس از گزينش علمي نهايي در دهه اول بهمن ماه سال جاري فقط از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
ح) كليه‌ معرفي‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل مصاحبه، معاينه و آزمون علمي و عملي و يا ساير مراحل مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمايند. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ آزمون عملي به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد.
 
 توجه به اين مهم: آزمون‌هاي عملي رشته علوم ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي در تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.
 
تذكرخيلي مهم: كليه معرفي‌شدگان  چندبرابرظرفيت به جزء معرفي‌شدگان مشمول  بند (ه‍) اين اطلاعيه براي اطلاع از برنامه زمان و مكان برگزاري مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش بايد طبق برنامه‌هاي زماني مندرج در اين اطلاعيه اقدام نمايند. معرفي‌شدگان  براي كسب اطلاعات بيشتر درخصوص شرايط ضوابط و مدارك لازم جهت شركت در مراحل مصاحبه ضرورت دارد قبل از مراجعه به موسسه ذيربط، به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل مصاحبه مراجعه نمايند و سپس اقدام فرمايند.
 
«برنامه زمان و مكان مراجعه معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت رشته‌هاي ‌مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز‌ »
 
۱-كليه كدرشته­هاي كارشناسي علوم‌ورزشي وگرايش هاي آن و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان:
داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ هر يك ‌از كدرشته‌‌هاي علوم ورزشي دوره‌هاي‌ روزانه‌ (كدهاي ۲۴۷۹۳ الي ۲۴۸۶۳، ۲۴۸۶۵ و ۲۴۸۶۸)، دوره‌هاي شبانه(كدهاي ۲۴۸۷۲ الي ۲۴۸۷۸، ۲۴۸۸۰ الي ۲۴۹۰۰)  و كليه كد رشته‌هاي آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ پس از پرداخت هزينه آزمون عملي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، با همراه داشتن كارت ملي، شناسنامه‌ عكسدار و يك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جديد و لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌ منحصراً در روز تعيين‌ شده‌ (خواهران روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۸/۲۸ و برادران روز جمعه مورخ ۹۴/۸/۲۹) با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت ‌فعلي‌ ‌خود ‌براي انجام آزمون عملي طبق اطلاعيه هاي اين سازمان مراجعه‌ نمايند.
الف-  نمره‌ آزمون‌ عملي ‌رشته علوم ورزشي  به عنوان ‌يك‌‌ درس‌ با ضريب ۲ در گزينش‌ نهايي‌ اعمال‌ خواهد شد.
ج- كليه معرفي‌‌شدگان‌ منحصراً براساس برنامه زماني مي‌بايست در آزمون عملي يك حوزه شركت نمايند.
د- كليه معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي علوم ورزشي بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبي و ريوي خود يقين داشته و آمادگي‌هاي لازم براي تستهاي آزمون‌ عملي‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را داشته‌ باشند و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان الزامي است.
ه‍- زمان برگزاري آزمون عملي، ميزان هزينه و محل اخذ گواهي سلامت كامل جسم و روان براي معرفي‌شدگان رشته علوم ورزشي و دانشگاه محل آزمون عملي در اطلاعيه اين سازمان كه متعاقباً در تاريخ ۱۷/۸/۹۴ در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و همچنين نشريه پيك سنجش روز دوشنبه مورخ ۹۴/۸/۱۸ و ۹۴/۸/۲۵ منتشر مي‌گردد، درج خواهد شد.
و-كليه معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌هاي نيمه‌متمركز آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش وپرورش علاوه بر موضوع بند (ه‍) اين اطلاعيه (پرداخت هزينه آزمون عملي)درصورت شرکت درآزمون عملی، ميبايستي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه آخر آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت نمايند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا درگزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي‌گردد باشند. معرفي‌شدگان حتماً به اين موضوع دقت نمايند.
 
۲- معرفي‌شدگان ‌رشته‌ ‌‌‌‌تحصيلي ‌‌‌دكتري ‌‌‌پيوسته‌‌‌ بيوتكنولوژي (كدهاي ۱۳۳۶۳ و ۲۴۷۸۸) ‌دانشگاه ‌‌تهران
داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌ شده رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي ‌‌‌دكتري ‌‌‌پيوسته بيوتكنولوژي (كدهاي ۱۳۳۶۳ و ۲۴۷۸۸) ‌دانشگاه ‌‌تهران اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه و گزينش‌ با در دست ‌داشتن‌ دو قطعه عكس ۴×3 جديد- اصل كارنامه ديپلم و كپي آن -اصل‌ كارت ملي و شناسنامه‌ عكسدار و يك‌ برگ‌ روگرفت از آنان- پرينت كارنامه‌ آزمون‌ سراسري- در تاريخ ۹۴/۷/۲۱ از ساعت‌ 9:00 صبح به‌ محل گروه بيوتكنولوژي پرديس علوم‌ دانشگاه‌ تهران به آدرس: تهران-خيابان انقلاب-دانشگاه تهران پرديس علوم مراجعه‌ نمايند.
 
۳- معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي‌‌‌‌ تحصيلي مهندسي برق-مخابرات (كدهاي  24701 و ۲۴۸۶۹)، تلويزيون ‌‌و‌‌ هنرهاي‌ ديجيتالي (كدهاي ۲۴۷۷۹ و ۲۴۸۷۰) و كارگرداني‌ تلويزيون (كدهاي  24780 و ۲۴۸۷۱) دانشكده صدا‌‌ و ‌‌سيماي ‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران
داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي‌‌‌‌ تحصيلي مهندسي برق-مخابرات (كدهاي  24701 و ۲۴۸۶۹)، تلويزيون ‌‌و‌‌ هنرهاي‌ ديجيتالي (كدهاي ۲۴۷۷۹ و ۲۴۸۷۰) و كارگرداني‌ تلويزيون (كدهاي  24780 و ۲۴۸۷۱) دانشكده صدا‌‌ و ‌‌سيماي ‌جمهوري ‌‌اسلامي ‌‌ايران اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش با در دست‌ داشتن اصل شناسنامه عكسدار و كارت ملي و يك سري روگرفت، پرينت كارنامه آزمون سراسري- يك سري تصوير گواهي پايان تحصيلات متوسطه و پيش دانشگاهي- ۶ قطعه عكس۴×3 پشت نويسي شده ومدرك از وضعيت نظام وظيفه (يك سري براي برادران) گواهي اشتغال به تحصيل جهت آن دسته از معرفي‌شدگاني كه در ساير دانشگاهها مشغول به تحصيل مي‌باشند، مطابق برنامه زماني مندرج در سايت دانشگاه به نشاني: www.Iribu.ac.ir به آدرس تهران- خيابان وليعصر(عج)- ابتداي بزرگراه نيايش- دانشگاه صدا و سيما- اداره كل آموزش مراجعه نمايند. تلفن تماس: ۲۲۰۱۴۶۸۸ (كد۰۲۱).
تذكر : داوطلبان در رشته‌هاي كارگرداني تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي، در صورتي كه آثار و يا نمونه كارهاي هنري توليد شده توسط خودشان از قبيل فيلم، عكس، نقاشي، شعر، صنايع دستي و غيره را دارند، در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
 
۴- معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشكده‌ اطلاعـات‌ (كدهاي‌ 24781 الي ۲۴۷۸۵، ۲۴۷۸۷، ۲۴۷۸۹ الي ۲۴۷۹۲، ۲۴۸۶۴ و ۲۴۸۶۷)
متقاضيان دانشكده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات (كدهاي‌ 24781 الي ۲۴۷۸۵، ۲۴۷۸۷، ۲۴۷۸۹ الي ۲۴۷۹۲، ۲۴۸۶۴ و ۲۴۸۶۷) متعاقباً از سوي دانشكده فوق براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش دعوت بعمل خواهد آمد، به عبارت ديگر در اين مرحله اسامي براي اين كد رشته‌ها اعلام نمي‌شود.
 
۵- معرفي‌شدگان رشته تحصيلي مهندسي هوانوردي-مراقبت پرواز (كد ۲۴۷۰۲) مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور
معرفي‌شدگان رشته تحصيلي مهندسي هوانوردي-مراقبت پرواز (كد ۲۴۷۰۲) مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور، لازم است براي‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست‌ داشتن‌ دو قطعه عكس ۴×3 پشت نويسي شده- كپي ريز نمرات و گواهي ديپلم و پيش‌دانشگاهي-اصل‌ كارت ملي و شناسنامه‌ عكسدار و يك‌ برگ‌ روگرفت از تمام صفحات آن مطابق جدول ذيل از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲ به آدرس: تهران-ميدان آزادي-فرودگاه مهرآباد-بلوار معراج-مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور مراجعه نمايند. آدرس سايت: www.catc.ac.ir
شماره تماس ۶۱۰۲۲۸۵۱ – (كد ۰۲۱).
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان  رشته تحصيلي مهندسي هوانوردي-مراقبت پرواز (كد ۲۴۷۰۲) براساس حرف اول نام خانوادگي آنها
الف تا د
ذ تا ع
غ تا ي
دوشنبه ۹۴/۸/۱۱
سه شنبه ۹۴/۸/۱۲
چهارشنبه ۹۴/۸/۱۳
 
۶-معرفي‌شدگان رشته تحصيلي مددكاري اجتماعي (كد ۲۴۸۶۶) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
    معرفي‌شدگان رشته تحصيلي مددكاري اجتماعي (كد ۲۴۸۶۶) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، لازم است براي‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست‌ داشتن‌ مدارك لازم از تاريخ ۹۴/۸/۱۶ لغايت ۹۴/۸/۱۸ ازساعت ۹:۰۰ الي ۱۴:۰۰ عصر به آدرس تهران- اوين- بلوار دانشجو – كودكيار-دانشگاه علوم بهزيستي-دپارتمان مددكاري اجتماعي مراجعه نمايند. همچنين براي دريافت اطلاعات تكميلي به سايت دانشگاه به نشاني www.uswr.ac.ir مراجعه نمايند. شماره تماس ۲۲۱۸۰۰۶۴ – (كد ۰۲۱).
 
۷- معرفي‌شدگان ‌رشته‌‌ تحصيلي كارداني علوم‌ انتظامي (كد  25234) دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين وابسته به نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شده‌ ‌رشته‌‌ تحصيلي كارداني علوم‌ انتظامي (كد  25234) دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين اعلام‌ گرديده، لازم‌ است‌ براي ثبت‌نام، انجام معاينات اوليه پزشكي، مصاحبه، آزمون آمادگي جسماني و… برابر برنامه زمان‌بندي تعيين شده به هسته گزينش استان محل سكونت خود(مركز استان) مراجعه نمايند.(آدرس مديريت‌هاي گزينش و استخدام استان‌ها در سايت دانشگاه به نشاني: www.police.ir قابل مشاهده مي باشد. 
مدارك مورد نياز:‌ اصل كارت ملي و شناسنامه و روگرفت از تمام صفحات آن، ۶ ‌قطعه عكس ۴×3‌ تمام‌‌رخ جديد (عكس‌ رايانه‌اي و اسكن شده نباشد)، اصل مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي به همراه روگرفت مربوطه- پرينت قبولي اوليه در آزمون سراسري سال۱۳۹۴، اصل و روگرفت مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه. 
تذكرات‌ مهم: ۱- وضعيت نظام وظيفه مي‌بايست يكي از موارد (الف-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت. ب-گواهي اشتغال به خدمت سربازي. ج-كارت پايان خدمت. د-كارت معافيت غيرپزشكي. ح-ارائه گواهي معافيت تحصيلي از نظام وظيفه) باشد. ۲- داوطلباني كه داراي معافيت پزشكي مي‌باشند، شرايط ثبت‌نام در دانشگاه علوم انتظامي را ندارند. ۳-فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر حق ثبت‌نام ندارند. ۴-داشتن حداقل۱۷۰ سانتيمتر قد براي داوطلبان الزامي است. ۵-داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي با حداقل معدل ۱۴ در يكي از مقاطع الزامي است. ۶-هسته گزينش استان‌ها در قبال داوطلباني كه در زمان تعيين شده مراجعه ننمايند، مسئوليتي نخواهند داشت.۷- پذيرفته‌شدگان صرفاً براي آموزش و خدمت در رسته‌هاي مرزباني و عمليات ويژه پذيرش خواهند شد. همچنين در صورت كثرت متقاضي اولويت پذيرش داوطلبان رسته مرزباني با ساكنان استان‌هاي مرزي مي‌باشد. شماره تماس ۷۳۰۴۶۸۶۰ – (كد ۰۲۱).
           
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌هاي‌ تحصيلي كارداني علوم‌ انتظامي (كد  25234) دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين براساس حرف اول نام خانوادگي آنها
الف تا ش
ص تا ي
متاخرين
يكشنبه ۳/۸/۹۴
دوشنبه ۴/۸/۹۴
سه‌شنبه ۵/۸/۹۴
 
 
۸- رشته‌هاي تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي و پرستاري (كدهاي ۲۴۷۰۸، ۲۴۷۱۱ و ۲۴۷۰۶) بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ ‌رشته‌ تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي و پرستاري (كدهاي ۲۴۷۰۸، ۲۴۷۱۱ و ۲۴۷۰۶) بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش‌ با در دست ‌‌داشتن: ۱- عكس ۴×3 تمام رخ با زمينه سفيد ۶ قطعه (عكس‌ رايانه‌اي و اسكن شده نباشد). ۲- اصل شناسنامه و كارت ملي و روگرفت از تمام صفحات و نيز روگرفت شناسنامه و كارت ملي پدر و مادر. ۳- اصل مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي  به همراه روگرفت مربوطه. ۴- پرينت كارنامه آزمون سراسري. ۵-اصل و كپي از مدرك نظام وظيفه (كارت پايان خدمت، كارت معافيت غير پزشكي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و يا گواهي تحصيلي). ۶- البسه و كفش ورزشي براي انجام آزمون آمادگي جسماني راس ساعت ۷:۰۰ صبح مطابق جدول ذيل به هسته گزينش و استخدام نيروي انتظامي در محل سكونت داوطلب (مركز استان) در سايت اينترنتي ‌به ‌نشاني www.police.ir مراجعه نمايند.
تذكر مهم: ۱-داوطلباني كه داراي معافيت پزشكي مي‌باشند شرايط ثبت‌نام را ندارند. ۲- معرفي‌شدگاني كه بيش از يك كد رشته معرفي‌ شده‌اند لازم است فقط يكبار جهت گزينش مراجعه نمايند و قبولي در مراحل گزينش در يك رشته‌ بمنزله قبولي در تمامي رشته‌هاي معرفي شده مي‌باشد.۳- فرايند متمركز گزينش شامل تطبيق شرايط اوليه، معاينات پزشكي، آزمون آمادگي جسماني، مصاحبه عقيدتي و مصاحبه علمي خواهد بود. آدرس سايت دانشگاه به نشاني: www.police.ir 
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته‌هاي تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي و پرستاري (كدهاي ۲۴۷۰۸، ۲۴۷۱۱ و ۲۴۷۰۶) بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران بر اساس حرف اول نام خانوادگي آنها
چهارشنبه ۶/۸/۹۴
پنجشنبه ۷/۸/۹۴
الف تا ش
ص تا ي
 
۹- معرفي‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد ۲۴۷۰۷)، دندانپزشكي (كد ۲۴۷۱۳)، علوم آزمايشگاهي (كد ۲۴۷۱۴)، كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي (كد ۲۴۷۷۶)، كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت (كد ۲۴۷۷۷)، هوشبري (كد ۲۴۷۷۸)، كارداني فوريتهاي پزشكي (كد ۲۴۷۱۵)،  اتاق عمل (كد ۲۴۷۰۳) و پرستاري (كدهاي ۲۴۷۰۴ و ۲۴۷۰۵) دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران و رشته پزشكي (كدهاي ۲۴۷۰۹ و ۲۴۷۱۰) بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي-تهران
داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ هر يك از رشته‌هاي فوق‌الذكر اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش‌ با در دست ‌‌داشتن:۱- عكس ۴×3 تمام رخ با زمينه سفيد ۱۲ قطعه ۲- اصل كارت ملي و شناسنامه به همراه سه سري روگرفت از تمام صفحات آن ۳- سه سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر ۴- اصل و سه سري روگرفت از گواهي پيش‌دانشگاهي، گواهي موقت پيش دانشگاهي، مدرك پايان دوره متوسطه، گواهي موقت پايان دوره متوسطه و ريز نمرات پايان دوره متوسطه ۵- پرينت كارنامه آزمون سراسري و گواهي قبولي سازمان سنجش. ۶-اصل و روگرفت از مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي، كارت پايان خدمت، كارت معافيت غيرپزشكي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و يا گواهي اشتغال به خدمت سربازي) ۷- مشخصات بستگان (پدر-مادر-خواهر و برادر-پدربزرگ و مادربزرگ). ۸-ارائه اصل گذرنامه. ۹- داوطلبان شرايط دار (فرزند نظامي-شهيد-جانباز-آزاده) بايد اصل مدرك را به همراه داشته باشند. ۱۰- لباس و كفش ورزشي مناسب. راس ساعت ۳۰/۶ دقيقه صبح مطابق جدول ذيل به‌ آدرس تهران‌‌- ميدان حر– خيابان امام خميني(ره) -نرسيده به چهارراه كمالي – مديريت گزينش و استخدام نزاجا مراجعه‌ نمايند. تلفن تماس : ۶۶۹۷۳۱۴۶ (كد ۰۲۱).
تذكرات‌ مهم: ۱- كاركنان پايور نيروهاي مسلح (نظامي-كارمند) مجاز به ثبت‌نام و شركت در فرايند گزينش نمي‌باشند. ۲- از پذيرش داوطلبان داراي معافيت پزشكي و افرادي كه مدارك مذكور را به همراه نداشته باشند امتناع خواهد شد. ۳-مراحل گزينش ۲ الي ۳ روز به طول مي‌انجامد و به علت محدوديت مكاني، ورود همراهان به محل پذيرش ممنوع مي‌باشد. ۴-معرفي‌شدگاني كه بيش از يك كد رشته معرفي‌ شده‌اند لازم است فقط يكبار جهت گزينش مراجعه نمايند و قبولي در مراحل گزينش در يك رشته‌ بمنزله قبولي در تمامي رشته‌هاي معرفي شده مي‌باشد. ۶-از آوردن وسايل غير ضروري خودداري گردد. ۷-به دليل شبانه‌روزي بودن دوره آموزش داوطلبان متاهل حق ثبت‌نام ندارند.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم ‌پزشكــــي ارتش جمهوري اسلامي ايران
رديف
 

رشته تحصيلي
تاريخ  مراجعه
جنس
۱
پزشكي(كدهاي ۲۴۷۰۹ و ۲۴۷۱۰) در دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي-تهران و پرستاري(كد ۲۴۷۰۵)
۲۳/۸/۹۴
زن
۲
علوم آزمايشگاهي(كد ۲۴۷۱۴)، هوشبري(كد ۲۴۷۷۸) و كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي(كد ۲۴۷۷۶)
۲۴/۸/۹۴
مرد
۳
اتاق عمل(كد ۲۴۷۰۳)، كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت(كد ۲۴۷۷۷) و كارداني فوريتهاي پزشكي(كد ۲۴۷۱۵)
۲۵/۸/۹۴
مرد
۴
پرستاري(كد ۲۴۷۰۴)
۲۶/۸/۹۴
مرد
۵
پزشكي(كد ۲۴۷۰۷) و دندانپزشكي(كد ۲۴۷۱۳)
۲۷/۸/۹۴
مرد
 
۱۰- معرفي‌شدگان­ رشته‌هاي ­تحصيلي دندانپزشكي (كد ۲۴۷۱۲) سهميه سپاه پاسداران در ­دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي دندانپزشكي (كد ۲۴۷۱۲) سهميه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش‌ با در دست ‌‌داشتن:۱- عكس ۴×3 تمام رخ با زمينه سفيد ۱۲ قطعه ۲- اصل شناسنامه و كارت ملي و روگرفت از تمام صفحات ۳- اصل مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي به همراه روگرفت مربوطه ۴- پرينت كارنامه آزمون سراسري۱۳۹۴٫ ۵-اصل و كپي از مدرك نظام وظيفه (كارت پايان خدمت، كارت معافيت غيرپزشكي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت ويا گواهي تحصيلي) ۶- كپي كارت ملي پدر و مادر و همسر درصورت متاهل بودن. ۷-گواهي سابقه فعاليت در بسيج يا گواهي ايثارگري و جبهه پدر و يا سوابق فعاليت فرهگي، قرآني و … راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴/۷/۲۷ به ‌آدرس: تهران-ميدان ونك-خيابان ملاصدرا-خيابان شيخ بهايي جنوبي-كوچه شهيد نصرتي-دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا… مركز گزينش و استخدام مراجعه نمايند. تلفن تماس: ۴۳۸۲۵۱۶۰-۸۲۴۸۳۱۴۳ (كد ۰۲۱) تذكر مهم: ۱-داوطلباني كه داراي معافيت پزشكي مي‌باشند شرايط ثبت‌نام را ندارند. ۲- فرايند متمركز گزينش شامل تطبيق شرايط اوليه، معاينات پزشكي، آزمون آمادگي جسماني، مصاحبه عقيدتي و مصاحبه علمي خواهد بود. آدرس سايت دانشگاه به نشاني: www.ajaums.ac.ir.
 
۱۱- معرفي ‌‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصيلي تربيت مربي عقيدتي سياسي (كد ۲۴۷۸۶) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم
معرفي ‌‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصيلي تربيت مربي عقيدتي سياسي ( كد ۲۴۷۸۶) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم ، لازم‌ است‌ براي‌ اطلاع از برنامه زمان و مكان برگزاري مصاحبه و همچنين مدارك لازم به سايت دانشگاه به آدرس www.smc.ac.ir مراجعه نمايند. تلفن تماس : ۳۱۱۳۵۱۴۱ (كد ۰۲۵).
 
۱۲- معرفي‌شدگان­رشته‌­تحصيلي­كارداني­فوريت‌هاي­پزشكــي­ (كدهاي ۲۴۷۱۵ الي­24775)­ دانشگاههاي ­‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ كشور
داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان رشته تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي (كدهاي ۲۴۷۱۵ الي ۲۴۷۷۵) دانشگاههاي ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ اعلام گرديده، لازم است با در دست داشتن اصل شناسنامه عكسدار و ۲ سري روگرفت آن- اصل ‌و روگرفت كارت ‌ملي- درصورت ‌داشتن ‌گواهينامه ‌رانندگي اصل ‌و روگرفت آن – ۶ قطعه عكس۴×3 جديد پشت نويسي شده- اصل يا گواهي موقت ديپلم و پيش دانشگاهي- ريز نمرات ۳ ساله متوسطه- درصورت ‌داشتن كارت ‌پايان ‌خدمت (اصل ‌و تصوير آن)- گواهي هر نوع فعاليت امدادگري، فرهنگي، اجتماعي و­يا ورزشي­(در صورت ‌وجود) و ساير مدارك لازم و همچنين همراه داشتن لباس و­ كفش ورزشي مناسب به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته تحصيلي كارداني فوريت‌هاي پزشكي دانشگاههاي علوم ‌پزشكــــي
كد رشته
 

نام موسسه
تاريخ  مراجعه
ساعت مراجعه
آدرس محل مصاحبه
تلفن تماس
۲۴۷۱۵
دانشگاه علوم پزشكــي ‌ارتش جمهـوري اسلامي ايـــــران
۹۴/۸/۲۵
۶:۳۰ صبح
براساس بند ۹ همين اطلاعيه جهت انجام مراحل گزينش مراجعه نمايند. آدرس سايت: www.ajaums.ac.ir
۶۶۹۷۳۱۴۶
(كد ۰۲۱)
۲۴۷۱۶
۲۴۷۱۷
دانشگاه علوم پزشكي ‌اردبيـــل
۹۴/۸/۱۶
لغايت
۹۴/۸/۲۱
۸:۰۰ صبح
اردبيل- انتهاي خيابان دانشگاه –ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي‌-طبقه دوم.
آدرس سايت: www.arums.ac.ir
۳۱۵۵۲۳۴۶
۳۱۵۵۲۳۵۹
(كد ۰۴۵)
۲۴۷۱۸
دانشگاه علوم پزشكي اروميــــه
۹۴/۸/۱۰
لغايت
۹۴/۸/۱۲
۸:۳۰
الي ۱۴:۰۰
اروميه- انتهاي خيابان جهاد-‌ جنب‌ ‌اورژانس ستاد مركزي دانشگاه –حوزه معاونت آموزشي-اداره ثبت‌نام
 آدرس سايت: www.edu.umsu.ac.ir
۳۱۹۴۷۱۳۶
 (كد ۰۴۴)
۲۴۷۱۹
دانشگاه علوم پزشكي اصفهـــــان
اصفهان-خيابان هزار جريب-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-معاونت آموزشي
برنامه زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز در سايت دانشگاه به آدرس:  www.edu.mui.ac.ir قرار خواهد گرفت.
۳۷۹۲۸۰۴۵
(كد ۰۳۱)
۲۴۷۲۰
۲۴۷۲۱
دانشگاه علوم پزشكي البرز-كــــرج
۹۴/۹/۲۸
الف تا ض
كرج-شهر جديد هشتگرد-فاز ۳ روبروي ساختمان علي پروين-مركز آموزش فوريت‌هاي پزشكي
  آدرس سايت دانشگاه  www.abzums.ac.ir
۴۴۲۷۲۵۶۵
(كد ۰۲۶)
۹۴/۹/۲۹
ط تا ي
۲۴۷۲۲
دانشگاه علوم پزشكي ايــــلام
۹۴/۸/۴
لغايت
۹۴/۸/۶
۹:۰۰
 الي ۱۳:۰۰
ايلام-بلوار پژوهش- مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشكي- ساختمان معاونت آموزشي -اداره امور آموزشي و تحصيلات تكميلي
آدرس سايت: www.medilam.ac.ir
۳۲۲۲۷۱۳۶
۸۸۴۰۵۴۱۷
۳۲۲۲۷۱۰۹
۳۲۲۲۷۱۳۴
 (كد ۰۸۴)
۲۴۷۲۳
۲۴۷۲۴
دانشگاه علوم پزشكي بــــم
۹۴/۸/۴
۹۴/۸/۵
۸:۰۰ صبح
بم-بزرگراه خليج فارس-پرديس دانشگاه علوم پزشكي معاونت آموزشي آدرس سايت دانشگاه www.mubam.ac.ir
۲۲۱۹۲۴۸
۲۲۱۹۲۴۵
(كد ۰۳۴)
۲۴۷۲۵
۲۴۷۲۶
دانشگاه علوم پزشكي بندرعبــــاس
۹۴/۸/۱۲
الف تا س
بندرعباس- بلوار جمهوري اسلامي-جنب بيمارستان شهيد محمدي-مركزمديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان(۱۱۵) آدرس سايت: www.hums.ac.ir
www.eduv.hums.ac.ir
۳۳۳۳۷۵۲۸۴
۳۳۶۶۶۳۶۷
(كد ۰۷۶)
۹۴/۸/۱۳
ش تا ي
۲۴۷۲۷
دانشگاه علوم پزشكي بوشهــــر
۹۴/۸/۲۰
۹۴/۸/۲۱
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
بوشهر- بهمني- ساختمان پرديس دانشگاه-دانشكده پيراپزشكي آدرس سايت: www.bpums.ac.ir
۳۳۴۵۲۲۴۷
(كد ۰۷۷)
۲۴۷۲۸
دانشگاه علوم پزشكي بيرجنــــد
۹۴/۸/۱۲
۹۴/۸/۱۳
۸:۰۰ صبح
دانشكده پرستاري بيرجند- خيابان معلم-درب مزار شهداي گمنام دانشگاه-مركز مهارتهاي باليني
آدرس سايت: www.bums.ac.ir
۳۲۴۴۰۸۳۳
 (كد ۰۵۶)
۲۴۷۲۹
دانشگاه علوم پزشكي بيرجنــــد
(فـــردوس)
۹۴/۸/۱۰
۹۴/۸/۱۱
۸:۰۰ صبح
دانشكده پيراپزشكي فردوس-خيابان مطهري شمالي- بعد از بيمارستان دكتر چمران
آدرس سايت: www.bums.ac.ir
۲۴۷۳۰
دانشگاه علوم پزشكي بيرجنــــد
(قائـــن)
۹۴/۸/۶
۹۴/۸/۷
۸:۰۰ صبح
مجتمع آموزش عالي سلامت قاين-ميدان ۱۷ شهريور(بيمارستان قديم)
آدرس سايت: www.bums.ac.ir
۲۴۷۳۱
دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريــــه
۹۴/۸/۲۶
لغايت
۹۴/۸/۲۸
۸:۰۰ صبح
تربت حيدريه-خيابان فردوسي شمالي- خيابان رازي- دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
آدرس سايت دانشگاه www.thums.ac.ir
۱۳-۵۲۲۲۶۰۱۱
(كد ۰۵۱)
۲۴۷۳۲
دانشگاه علوم پزشكي جندي‌‌شاپور‌‌اهــواز
۹۴/۷/۲۵
الف تا ش
سوسنگرد-ميدان شهرداري-جنب شبكه بهداشت درمان دشت آزادگان-درمانگاه شماره ۱ شهري
آدرس سايت: www.ajums.ac.ir
۱۵-۳۶۷۷۳۲۱۲
(كد ۰۶۱)
۹۴/۷/۲۶
ص تا ي
۲۴۷۳۳
۲۴۷۳۴
دانشگاه علوم پزشكي بجنــــورد
۹۴/۷/۱۸
الف تا خ
بجنورد- بلوار دولت-خيابان شريف واقفي-دانشگاه علوم پزشكي-معاونت آموزشي آدرس سايت: www.nkums.ac.ir
۳۲۲۴۷۲۸۲
۳۲۲۹۷۰۹۶
 (كد ۰۵۸)
۹۴/۷/۱۹
د تا غ
۹۴/۷/۲۰
ف تا ي
۲۴۷۳۵
دانشگاه علوم پزشكي دزفــــول
۹۴/۸/۴
۹۴/۸/۵
۸:۰۰ صبح
معاينه: دزفول-ميدان افشار-درمانگاه طب كار
مصاحبه: دزفول-ميدان افشار- مركز مديريت  حوادث و فوريت‌هاي پزشكي دزفول
تست ورزش:دزفول-ميدان افشار-سالن ورزشي خوابگاه خواهران
آدرس سايت دانشگاه :www.dums.ac.ir
۴۲۴۲۹۰۴۰
۴۲۴۲۳۳۰۸
 (كد ۰۶۱)
۲۴۷۳۶
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجــــان
۹۴/۸/۱۷
لغايت
۹۴/۸/۱۹
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
رفسنجان-بلوار جمهوري اسلامي-دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي
آدرس سايت: www.rums.ac.ir
۴۱-۳۴۲۸۰۰۳۸
(كد ۰۳۴)
۲۴۷۳۷
دانشگاه علوم پزشكي زابـــــل
۹۴/۸/۴
۹۴/۸/۵
۸:۰۰ صبح
زابل- خيابان فردوسي شرقي- جنب ميراث فرهنگي- دانشكده پرستاري و مامايي
آدرس سايت: www.zbmu.ac.ir
۳۲۲۳۵۷۶۵
۳۲۲۲۱۲۷۱
(كد ۰۵۴)
۲۴۷۳۸
دانشگاه علوم پزشكي زاهــــدان
۹۴/۸/۹
۹۴/۸/۱۰
۸:۰۰ صبح
زاهدان-بلوار شهيد مطهري-جنب بيمارستان چشم پزشكي-مركز اورژانس زاهدان
آدرس سايت: www.zaums.ac.ir
۳۳۲۹۵۸۰۱
۲۰-۳۳۲۹۵۷۱۷
(كد ۰۵۴)
داخلي ۱۲۹۴
۲۴۷۳۹
دانشگاه علوم پزشكي زنجـــان
۹۴/۸/۵
۹۴/۸/۶
۸:۰۰ صبح
زنجان- شهرك كارمندان-انتهاي خيابان مهدوي –دانشكده پرستاري و مامايي
كليه معرفي‌شدگان مي بايست قبل از مراجعه براي مصاحبه جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني: www.zums.ac.ir مراجعه نمايند.
۳۳۱۵۶۲۵۳
(كد ۰۲۴)
۲۴۷۴۰
دانشگاه علوم پزشكي سبـــزوار
الف تا س ۹۴/۸/۴
۸:۳۰
 الي ۱۴:۰۰
سبزوار- كيلومتر ۵ جاده تهران- ساختمان شماره ۲ دانشگاه آدرس سايت: www.medsab.ac.ir
۴۴۴۴۶۰۷۰
 (كد ۰۵۱)
ش تا ي  94/8/5
۲۴۷۴۱
۲۴۷۴۲
۲۴۷۴۳
دانشگاه علوم پزشكي سمنــــان
۹/۸/۹۴
لغايت
۹۴/۸/۱۱
۸:۰۰ صبح
سمنان- بلوار بسيج-بالاتر از استانداري-ستاد مركزي  دانشگاه علوم پزشكي سمنان- معاونت ‌آموزشي و پژوهشي-اداره كل آموزش آدرس سايت: www.semums.ac.ir
۳۳۴۵۰۸۸۷
(كد ۰۲۳)
۲۴۷۴۴
۲۴۷۴۵
دانشگاه علوم پزشكي شاهــــرود
۹۴/۸/۶
۹۴/۸/۷
۸:۰۰
 الي ۱۴:۳۰
شاهرود- ميدان هفت تير- دانشگاه علوم پزشكي
سالن جلسات دانشكده پرستاري و مامايي
 آدرس سايت: www.shmu.ac.ir
۳۲۳۹۳۸۱۱
۳۲۳۹۵۰۵۴
(كد ۰۲۳)
۲۴۷۴۶
دانشگاه علوم پزشكي شهركــــرد
۹۴/۸/۲۳
لغايت
۹۴/۸/۲۵
۸:۰۰
 الي ۱۵:۰۰
شهركرد- رحمتيه- مجتمع ‌دانشگاهي ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي- سالن ‌ورزشي ‌شهيد علم ‌الهدي
آدرس سايت: www.skums.ac.ir
۳۳۳۵۰۳۴۱
 (كد ۰۳۸)
۲۴۷۴۷
دانشگاه علوم پزشكي شيــــراز
(ممسني)
۹۴/۸/۱۶
۹۴/۸/۱۷
۸:۰۰ صبح
فارس-نورآباد ممسنی-بلوار ۷ تیر جنب هلال احمر
آدرس سايت: mamasanipu.sums.ac.ir
۸۷-۴۲۵۴۱۳۸۰
(كد ۰۷۱)
۲۴۷۴۸
دانشگاه علوم پزشكي شيــــراز
(داراب)
۹۴/۸/۱۶
۹۴/۸/۱۷
۸:۰۰ صبح
داراب-بلوار فرمانداری-روبروی فرمانداری-دانشکده پیراپزشکی داراب آدرس سايت: http://darabparamed.sums.ac.ir
۵۳۵۲۳۰۹۲
(كد ۰۷۱)
۲۴۷۴۹
دانشگاه علوم پزشكي فســــا
الف تا د ۹۴/۸/۱۸
۸:۰۰
 الي ۱۳:۰۰
فسا- بلوار رضوانيه- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا ساختمان الحاقي طبقه همكف –امورآموزش آدرس سايت www.fums.ac.ir
۶-۵۳۳۵۰۹۹۴
داخلي ۲۰۵
(كد ۰۷۱)
ذ تا ع  94/8/19
غ تا ي ۹۴/۸/۲۰
۲۴۷۵۰
دانشگاه علوم پزشكي قزويـــن
۹۴/۷/۲۵
لغايت
۹۴/۷/۲۷
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
قزوين- بلوار شهيد باهنر-دانشكده علوم پزشكي قزوين- دانشكده پيراپزشكي آدرس سايت: www.qums.ac.ir
۳۳۳۵۳۰۰۶
۳۳۳۳۶۰۰۱-۵
 (كد ۰۲۸)
۲۴۷۵۱
دانشگاه علوم پزشكي قــــم
قم-خيابان شهيد لواساني-مجتمع آموزشي دانشگاه  علوم پزشكي-دانشكده پيراپزشكي.
برنامه زمان و مكان انجام مراحل مصاحبه و ساير شرايط مصاحبه و معاينه در سايت دانشگاه به نشاني  www.edu.muq.ac.ir قرار خواهد گرفت.
۳۷۷۰۳۷۳۸
 (كد ۰۲۵)
۲۴۷۵۲
دانشگاه علوم پزشكي كردستــــان
۹۴/۸/۹
لغايت ۹۴/۸/۱۲
۸:۰۰ صبح
سنندج- خيابان پاسداران-‌ پايين‌تر از بيمارستان قدس- پرديس دانشگاه علوم پزشكي- آموزش كل
آدرس سايت www.muk.ac.ir
۳۱۸۲۷۲۰۵
 (087)
۲۴۷۵۳
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشـــاه
۹۴/۹/۸
۹۴/۹/۹
۸:۳۰
 الي ۱۳:۰۰
كرمانشاه- ميدان ايثار- بلوار دولت آباد- دانشكده پيراپزشكي آدرس سايت دانشكده پيراپزشكي:
www.paramedical.school.kums.ac.ir
آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي:www.kums.ac.ir
۳۸۲۷۸۲۸۱
(كد ۰۸۳)
۲۴۷۵۴
دانشگاه علوم پزشكي گنابــــاد
۹۴/۸/۱۶
۹۴/۸/۱۷
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
گناباد- حاشيه‌ جاده‌ آسيايي سنتو- معاونت آموزشي دانشگاه ‌علوم‌پزشكي ‌گناباد
 آدرس سايت: www.gmu.ac.ir
۵۷۲۲۵۰۲۷
۵۷۲۲۳۰۲۸
 (كد ۰۵۱)
۲۴۷۵۵
دانشگاه علوم پزشكي گيلان-رشــت
الف تا ش ۹۴/۸/۱۰
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
رشت- كمربندي شهيد بهشتي-خيابان دانشجو-سالن كارگاه دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت
آدرس سايت  www.nurst.gums.ac.ir
www.gums.ac.ir
۳۳۳۲۸۸۴۵
۳۳۵۵۵۰۵۸
۳۳۵۵۵۰۵۶
(كد ۰۱۳)
ص تا ي  94/8/11
۲۴۷۵۶
دانشگاه علوم پزشكي لرستان-خـــرم‌آباد
۹۴/۸/۵
۹۴/۸/۶
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
خرم‌آباد-انتهاي خيابان رازي- دانشكده دندانپزشكي
آدرس سايت www.lums.ac.ir
۷-۳۳۱۲۰۱۴۶
(كد ۰۶۶)
۲۴۷۵۷
دانشگاه علوم پزشكي لرستان-خـــرم‌آباد
(پلدختــــر)
۹۴/۸/۱۲
۹۴/۸/۱۳
۲۴۷۵۸
دانشگاه علوم پزشكي مازندران-ساري
الف تا ش ۹۴/۸/۱۲
۰۰/۸
 الي ۱۲
آمل-خيابان طالب آملي-روبروي مركز بهداشت-كوچه شهيد فياض بخش ۵ –دانشكده پيراپزشكي آمل
آدرس سايت:  www.mazums.ac.ir
۴۴۱۵۲۶۸۳
(كد ۰۱۱)
ص تا ي  94/8/13
۲۴۷۵۹
دانشگاه علوم پزشكي مشهـــــد
(درگــــز)
۹۴/۸/۱۱
۰۰/۸
 الي ۱۴:۰۰
درگز-ميدان جهاد-جنب فرمانداري-آموزشكده عالي سلامت انوري درگز
۴۶۲۲۱۲۰۸
۴۶۲۲۲۳۰۰
 (كد ۰۵۱)
۲۴۷۶۰
دانشگاه علوم پزشكي مشهـــــد
(كاشمـــر)
۹۴/۸/۹
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
كاشمر-خيابان بهورز-ابتداي جاده مغان-معاونت آموزشي-مجتمع آموزش عالي سلامت
دانشكده پرستاري
آدرس سايت: www.mums.ac.ir/ch_kashmar
۵۵۲۲۷۵۰۱
۵۵۲۲۷۵۰۴
۵۵۲۶۵۴۰۴
۵۵۲۴۵۲۰۰
 (كد ۰۵۱)
۲۴۷۶۱
دانشگاه علوم پزشكي همـــدان
(نهاونـــد)
۹۴/۸/۱۶
الف تا خ
نهاوند- ميدان امام –ابتداي بلوار وليعصر(عج)-دانشكده پيراپزشكي نهاوند آدرس سايت: www.npf.umsha.ac.ir
۳۳۲۲۲۹۱۰
۳۳۲۲۱۰۲۵
 (كد ۰۸۱)
۹۴/۸/۱۷
د تا ظ
۹۴/۸/۱۸
ع تا ي
۲۴۷۶۲
دانشگاه علوم پزشكي همـــدان
(اســـدآباد)
۱۹/۸/۹۴
الف تا خ
اسدآباد- شهرك سيد احمد خميني- سالن ورزشي كارگران آدرس سايت: www.aums.umsha.ac.ir
۳۳۱۱۷۴۵۲
۳۳۱۱۷۴۵۱
 (كد ۰۸۱)
۹۴/۸/۲۰
د تا ظ
۹۴/۸/۲۱
ع تا ي
۲۴۷۶۳
دانشگاه علوم پزشكي ياســــوج
۹۴/۸/۲۵
۹۴/۸/۲۶
۸:۰۰ صبح
ياسوج- خيابان سهيد دكتر جليل-پرديس دانشگاه -جنب بيمارستان امام سجاد(ع)-دانشكده پرستاري و مامايي.
آدرس سايت:  www.yums.ac.ir
۳۳۲۳۵۱۴۰
۳۳۲۳۴۱۱۵
(كد ۰۷۴)
۲۴۷۶۴
دانشگاه علوم پزشكي يــــــزد
۹۴/۸/۵
۹۴/۸/۶
۹:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
يزد- بلوار دانشجو- مجتمع آموزشي پژوهشي امام رضا(ع)-دانشكده پيراپزشكي
آدرس سايت:  www.ssu.ac.ir
۳۲۸۳۸۰۸۲
۳۶۲۴۵۹۵۶
۳۷۲۴۰۱۷۱
(كد ۰۳۵)
۲۴۷۶۵
دانشگاه علوم پزشكي اسفرايــــن
۹۴/۸/۲۴
لغايت
۹۴/۸/۲۸
۸:۰۰ صبح
اسفراين-خيابان امام رضا(ع)-معاونت آموزشي، دانشجويي فرهنگي و تحقيقات دانشكده علوم پزشكي اسفراين
آدرس سايت:  www.nkums.ac.ir
۳۷۲۳۸۷۵۷
(كد ۰۵۸)
۲۴۷۶۶
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهــــر
۹۴/۸/۱۶
۹۴/۸/۱۷
۸:۰۰ صبح
ايرانشهر-بلوار بلوچ-دانشكده پرستاري و مامايي-اداره آموزش. آدرس سايت:  www.irshums.ac.ir
۳۷۲۱۰۴۸۳
 (كد ۰۵۴)
۲۴۷۶۷
دانشگاه علوم پزشكي تربت جــــــام
۹۴/۸/۱۰
۸:۰۰ صبح
اطلاعات تكميلي در سايت دانشگاه به نشاني  www.mums.ac.ir قرار خواهد گرفت.
تربت جام-خيابان ميرقوام‌الدين-ميرقوام‌الدين ۱۲-دانشكده پرستاري
۵۲۵۲۲۱۱۳
۵۲۵۲۳۲۲۵
 (كد ۰۵۱)
۲۴۷۶۸
دانشكده علوم پزشكي خميــــن
۹۴/۸/۲۵
لغايت
۹۴/۸/۲۷
۸:۰۰ صبح
خمین-میدان قدس – بلوار قدس – جنب مرکز بهداشت – دانشکده علوم پزشکی حضرت زینب (س)
آدرس سايت: www.arakmu.ac.ir
۴۶۲۲۴۱۴۳
(كد ۰۸۶)
۲۴۷۶۹
دانشكده علوم پزشكي ســــاوه
۹۴/۸/۲۶
۹۴/۸/۲۷
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
ساوه-شهر صنتي كاوه-خيابان ياس-دانشكده علوم پزشكي ساوه
آدرس سايت: www.parastari.sevehums.ac.ir
۴۲۳۴۳۳۹۶
(كد ۰۸۶)
۲۴۷۷۰
دانشكده علوم پزشكي ســــراب
۹۴/۹/۱
لغايت
۹۴/۹/۳
۸:۰۰ صبح
سراب-خيابان امام خميني(ره)-نرسيده به ميدان هفت تير-جنب بيمارستان امام(ره)
آدرس سايت www.sarabfac.tbzmed.ac.ir
۴۳۲۳۷۹۸۱
(كد ۰۴۱)
۲۴۷۷۱
دانشكده علوم پزشكي سيرجـــان
۹۴/۸/۱۰
۹۴/۸/۱۱
معاينه
سيرجان –بلوار سيدجمالدين اسدآبادي-جنب پارك ترافيك -دانشكده علوم پزشكي سيرجان
آدرس سايت www.ssm.kmu.ac.ir
۴۲۲۵۴۱۱۵
 (034)
۹۴/۸/۱۲
مصاحبه
۲۴۷۷۲
دانشكده علوم پزشكي شوشتـــر
۹۴/۸/۱۳
۹۴/۸/۱۴
۸:۰۰ صبح
خوزستان-شوشتر-چهارراه شهيد رجايي-انتهاي ضلع غربي-بيمارستان الهادي-دانشكده علوم پزشكي شوشتر
آدرس سايت www.shoushtar.ajums.ac.ir
۳۶۲۲۲۳۲۳
۳۶۲۲۸۹۲۷
 (كد ۰۶۱)
۲۴۷۷۳
دانشكده علوم پزشكي گـــــراش
۹۴/۸/۱۶
۹۴/۸/۱۷
۸:۰۰ صبح
گراش-بلوار امام حسين-بلوار دانشجو-دانشكده علوم پزشكي گراش-طبقه همكف-
آدرس سايت دانشگاه  www.Gerums.ac.ir
۸۵۲۴۴۸۱۰۱
(كد ۰۷۱)
۲۴۷۷۴
دانشكده علوم پزشكي مراغــــه
۹۴/۹/۱
الف تا س
مراغه، ميدان مجلس، كيلومتر ۲ جاده مراغه تهران، روبروي دانشگاه پيام نور، دانشكده علوم پزشكي مراغه
آدرس سايت: www.maraghehphc.tbzmed.ac.ir
۳۷۲۷۶۳۶۵
(كد ۰۴۱)
۹۴/۹/۲
ش تا ل
۹۴/۹/۳
م تا ي
۲۴۷۷۵
دانشكده علوم پزشكي نيشابـــــور
۹۴/۸/۹
لغايت
۹۴/۸/۱۱
۸:۰۰
 الي ۱۴:۰۰
نيشابور-خيابان امام خميني(ره) ۲۷ -ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگي.
آدرس سايت www.nums.ac.ir
۴۳۳۴۴۰۱۲
۴۳۳۴۴۰۱۳
۴۳۳۴۴۷۱۲
۴۳۳۴۴۷۱۱
(كد ۰۵۱)
داخلي ۳۰۷ و ۳۰۸
 
داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترني روابط عمومي مندرج در سايت سازمان به نشاني www.Sanjesh.org مطرح نموده و يا با  شماره‌ تلفن  42163  (پيش شماره ۰۲۱) تماس حاصل نمايند.
Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس