معماری

اعتراض برخی اعضای شورا به آیین نامه جدید ارتقای هیات علمی

تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص فرآیند تعیین، ابلاغ و محتوای آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اعتراض کردند.

 

جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور شب گذشته در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اعتراض خود را بیان کردند.

اعتراض به شیوه تعیین و ابلاغ آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

در این جلسه با توجه به اعتراض تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به محتوای آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، وزیر علوم قول داد گزارشی در خصوص این آیین نامه و اصلاحات مربوط به آن در جلسه آتی شورای ستاد نقشه جامع علمی ارایه کند.

از دیگر مباحثی که در این جلسه عنوان می توان به ماموریت جهاددانشگاهی در راستای نقشه جامع علمی اشاره کرد.

مأموریت جهاد دانشگاهی در راستای نقشه جامع علمی

بر این اساس مجموعه مأموریت‌های جهاد دانشگاهی در جلسات پیشین شورای ستاد راهبری به تصویب رسیده و در بند یک این مجموعه نیازمند تعیین یک نهاد مسئول بود. به این ترتیب تعدادی از طرح های کلان توسعه‌ای با پیگیری جهاد دانشگاهی برای موضوع انتقال فناوری در آنها انتخاب می شد.

در این جلسه ستاد راهبری نقشه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نهاد مسئول انتخاب شد و طرح‌ها پیشنهاد و به تصویب رسید.

ارایه فرآیند تدوین احکام پیشنهادی برای برنامه پنج ساله ششم در حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

بنابراین این گزارش، در این جلسه گزارشی از اقدامات به انجام رسیده و فرآیند طراحی شده در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و نیز محورهای تهیه شده برای هریک از حوزه‌ها ارایه شد.

پس از ارایه نظرات حاضران مقرر شد مطالب تهیه شده در تدوین احکام برنامه ششم توسعه به کار گرفته شود و نمایندگان ستاد در جلسات تدوین احکام حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان حضور داشته باشند.

ارایه اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای گفتمان سازی علم، فناوری و فرهنگ اقتصاد دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری گزارش خود را در راستای گفتمان سازی علم، فناوری و فرهنگ اقتصاد دانش بنیان ارایه کرد در ادامه مقرر شد ظرفیت ایجاد شده در راستای گفتمان سازی نقشه جامع علمی و مصوبات ذیل آن به کار گرفته شود

Untitled 1

 

سوالی دارید؟ سامانه جامع پرسش و پاسخ دانشگاهی راه حل شماست ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب وردپرس